Ewa Skaut-Marcante

Nazywam się Ewa Skaut-Marcante i jestem tłumaczem przysięgłym języka włoskiego z siedzibą w Pruszkowie, wpisaną na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Ponieważ lubię nie tylko poszerzać swojego kompetencje, ale i przekazywać swoją wiedzę oraz doświadczenie innym, jestem też wykładowcą na prestiżowych studiach podyplomowych dla tłumaczy specjalistycznych IPSKT na Uniwersytecie Warszawskim oraz lektorem języka włoskiego.

Jestem absolwentką IPSKT na Uniwersytecie Warszawskim, z wyróżnieniem ukończyłam studia magisterskie z nauki o przekładzie na rzymskim uniwersytecie La Sapienza. Skończyłam także studia licencjackie na kierunku Italianistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Byłam stypendystką włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (stypendia dla najlepszych studentów włoskich uczelni) oraz programu Erasmus (semester na Università degli Studi di Verona).

Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Wierzę, że praca to nie tylko obowiązki, ale i pasja, dlatego staram się wciąż poszerzać swoje kompetencje, sukcesywnie rozszerzać wachlarz oferowanych usług i zdobywać nowe cele.

Sprawdź moje dane na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości